Predanestéziologické vyšetrenia

  • 07.02.2018

Upozorňujeme verejnosť, že realizujeme predanestéziologické vyšetrenia len tým pacientom, ktorí podstúpia plánované výkony vyžadujúce prítomnosť anestéziológa v našom zdravotníckom zariadení.

Vzhľadom na veľký počet predanestéziologických vyšetrení vykonávaných denne dvomi ambulanciami Kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM, ktoré sú určené pacientom podstupujúcim plánované výkony vyžadujúce prítomnosť anestéziológa (celková alebo regionálna anestézia, anestéziologický dozor) v UNM, nemôžeme vyhovieť požiadavke na vyšetrenie pacientov z nášho regiónu, ktorí majú podstúpiť anestéziu v inom zdravotníckom zariadení.

Podľa odborného usmernenia MZ SR č. 12826/2014 – SZ anestéziologické vyšetrenie zabezpečuje ten poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého sa má realizovať plánovaný zdravotný výkon.