Šteinerov chirurgický pavilón

Šteinerov chirurgický pavilón

Chirurgický pavilón prof. Pavla Šteinera má celkovú obložnosť 94 postelí. Projekt dostavby tohto pavilónu, ktorý bol postavený prostredníctvom Operačného programu Zdravotníctvo - prioritná os Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc, patrí k doposiaľ najväčším investíciám v histórii nemocnice. Počas dvoch rokov realizácie stavby sme tu preinvestovali takmer 15 miliónov euro. V budove sú centralizované nosné chirurgické pracoviská - Chirurgická klinika a transplantačné centrum, Klinika hrudníkovej chirurgie, Neurochirurgická klinika, Oddelenie cievnej chirurgie, Oddelenie plastickej chirurgie. Zároveň sa tu nachádza Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny.