Očné centrum

Očné centrum

Centrum pre vnútroočnú liečbu vekom podmienených degeneratívnych ochorení oka sa špecializuje na liečbu antirastovými faktormi, ktoré lekár aplikuje injekčnou formou pacientom priamo do oka. Ročne v ňom podajú až 1600 liečebných dávok, ktoré dokážu pacienta zachrániť pred slepotou pri niektorých závažných druhoch očných ochorení. Terapiu využívajú najmä ľudia trpiaci vekom podmienenou degeneráciou makuly a diabetickou retinopatiou. Pracovisko vzniklo kompletnou rekonštrukciou jedného krídla lôžkového oddelenia Očnej kliniky UNM a JLF UK. Nemocnica z vlastných prostriedkov preinvestovala na tento účel 170-tisíc euro.