ClownDoctors

ClownDoctors

Deti tvoria významnú skupinu našich pacientov. Záleží nám na tom, aby pobyt v nemocnici prežili v čo najväčšej psychickej pohode. Preto využívame služby občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors, ktoré sa snaží svojimi humornými vystúpeniami navodiť u detí pohodu a dobrú náladu počas hospitalizácie. Zdravotní klauni navštevujú našu nemocnicu každú stredu a štvrtok. Ich zdravotné klauniády pravidelne rozveseľujú deti na Klinike detskej chirurgie, na Klinike detí a dorastu, ale aj na Detskom psychiatrickom oddelení a sú vítaným spestrením liečby pre deti i rodičov.