X. Haľákove dni

Začatie podujatia
10.10.2019
Ukončenie podujatia
11.10.2019
Miesto konania
Hotel Turiec, Martin
Organizátor
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Univerzitná nemocnica Martin, Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM v Martine, Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť SLS, Spolok lekárov SLS v Martine
Kontaktné osoby
  • doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD.