Choroby z povolania – diagnostika a výskyt v Slovenskej republike

Začatie podujatia
13.11.2019
Ukončenie podujatia
13.11.2019
Miesto konania
14:00 hod, Veľká poslucháreň UNM, Kollárova 2, Martin
Organizátor
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM v Martine, Spolok lekárov SLS v Martine
Kontaktné osoby
  • doc. MUDr. Oto Osina, PhD.