6. svetový deň trombózy

Začatie podujatia
08.10.2019
Ukončenie podujatia
08.10.2019
Miesto konania
Hotel Turiec, Martin
Organizátor
Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM v Martine, Slovenská spoločnosť pre hemostázu a trombózu SLS, Spolok lekárov SLS v Martine
Kontaktné osoby
  • prof. MUDr. Ján Staško, PhD.