Lekár na Transplantačnom centre

Osobnostné predpoklady a zručnosti
 • VŠ vzdelanie II. stupňa – v  odbore všeobecné lekárstvo
 • špecializácia v špecializačnom odbore nefrológia-  vítaná
 • prax na internom oddelení výhodou
 • vhodné aj pre absolventov
 • znalosť anglického jazyka úroveň (B2)
 • samostatnosť a zodpovednosť
 • komunikatívnosť a flexibilita
 • kultivované vystupovanie
 • morálna  bezúhonnosť
Náplň práce
 • poskytovanie  odbornej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti
Základná zložka mzdy
 • 1 956,50 €   -  4 238,00 €  (v závislosti od počtu odpracovaných rokov a získaného vzdelania)
Termín nástupu

Dohodou

Zamestnanecké výhody benefity
 • práca v akreditovanom, modernom a prosperujúcom zdravotníckom zariadení
 • ubytovanie za výhodných podmienok
 • možnosť sústavného vzdelávania a odborného rastu
 • rehabilitačné pobyty a iné sociálne benefity

V prípade záujmu zasielajte :

 • žiadosť o prijatie do zamestnania, resp. motivačný list
 • profesijný životopis
 • fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súhlas so spracúvaním osobných údajov obsiahnutých v životopise pre potreby Univerzitnej nemocnice Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin, pre účely evidencie a to po dobu 1 roka odo dňa doručenia.