Nový chirurgický pavilón

Vo februári 2012 bol za účasti ministra zdravotníctva MUDr. Ivana Uhliarika a župana Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára odovzdaný do prevádzky Chirurgický pavilón prof. Pavla Šteinera s celkovou obložnosťou 94 postelí. Projekt bol financovaný z eurofondov prostredníctvom Operačného programu Zdravotníctvo, prioritná os Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc. Výstaba štvorposchodovej budovy trvala dva roky a vyžiadala si investíciu približne 15 miliónov eur. Stavebné práce na dostavbe chirurgického pavilón sa začali v novembri 2009. Zámerom bolo zvýšenie štandardu pre pacientov, modernizácia prevádzky a zefektívnenie liečebného procesu, nakoľko starý chirurgický pavilón bol v prevádzke bez zásadnejších rekonštrukcií 82 rokov. V nových priestoroch sú umiestnené pracoviská: Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Klinika transplantačnej a cievnej chirurgie, Oddelenie hrudníkovej chirurgie, Oddelenie neurochirurgie, Oddelenie plastickej chirurgie a Chirurgická klinika.