UNM má nových profesorov

  • 27.03.2024

V utorok 26. marca vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová 39 nových vysokoškolských profesorov. Sú medzi nimi aj zástupcovia Univerzitnej nemocnice Martin:

prof. MUDr. Kamil Biringer, PhD. v odbore gynekológia a pôrodníctvo 

prof. MUDr. Anton Dzian, PhD. v odbore chirurgia 

prof. MUDr. Erik Kúdela, PhD. v odbore gynekológia a pôrodníctvo 

prof. MUDr. Štefan Sivák, PhD. v odbore neurológia 

V príhovore novým profesorom a profesorkám prezidentka zdôraznila, že akademický titul profesora znamená záväzok. „Čo by vás všetkých určite malo spájať, je záujem, aby na našich vysokých školách vládla slobodná a motivujúca atmosféra. Aby z nich vychádzali odborne zdatní absolventi pripravení vykonávať svoje povolania. Aby sme ako spoločnosť dokázali lepšie obstáť zoči-voči problémom a skúškam, ktoré nás v budúcnosti čakajú. Vašou úlohou je prispievať k múdrosti spoločnosti. A múdrosť nie je len zhromaždená vedomosť. Je to žité poznanie, ktorého súčasťou je silný hodnotový základ. A práve vzdelanosť založená na hodnotách má byť základom spoločnosti.“