Testy zamestnancov UNM skúmali vedci z Jesseniovej lekárskej fakulty

  • 10.01.2021

Univerzitná nemocnica Martin zorganizovala plošné pretestovanie svojich zamestnancov. Zdravotnícky aj nezdravotnícky personál sa v rámci neho mohol dať otestovať až troma rôznymi spôsobmi – antigénovými rýchlotestami, PCR metódou a vyšetrením protilátok z krvi. Testy následne skúmali pracovníci Martinského centra pre biomedicínu Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine. Výskum okrem iného odhalil, aká je miera nepresnosti antigénových testov.

Plošného testovania sa zúčastnilo približne 1240 zamestnancov nemocnice, ktorí boli bez klinických príznakov ochorenia. Antigénové testy z nich zachytili 15 nových prípadov ochorenia Covid-19. Diagnostika pomocou PCR testov však odhalila o 8 pozitívnych viac. „Naše porovnanie ukázalo, že 35% PCR pozitívnych ľudí nebolo odhalených antigénovými testami,“ informovala doc. MUDr. Elena Nováková PhD., vedúca Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF UK. „Hovorilo sa o 90 až 97 % senzitivite, teraz vidíme, že je nižšia,“ doplnila dekanka fakulty prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrCs. Napriek miernej odchýlke majú podľa vedcov rýchlotesty svoje opodstatnenie. „Nevidím to ako zbytočné, to určite nie. Potvrdili sme si, koľko pozitívnych zachytia v situácii, keď sa testovali zdraví ľudia,“ uviedla docentka Nováková.

Podľa medicínskeho riaditeľa UNM doc. MUDr. Dalibora Murgaša, PhD. „sa pri takomto dôslednom pretestovaní, pri použití až troch rôznych metód diagnostiky ochorenia, očakával významne vyšší záchyt pozitívnych zamestnancov. Prekvapilo nás to nízke číslo, bolo to 1,5% všetkých testovaných zamestnancov,“ informoval. Vyšetrenie z krvi odhalilo protilátky na ochorenie Covid-19 u 20% z vyše 1200 pretestovaných zamestnancov nemocnice.

Dôvody, prečo sa do takéhoto výskumu na Jesseniovej lekárskej fakulte pustili vysvetľuje jej dekanka profesorka Andrea Čalkovská. „Covid nás zaujíma, rezonuje spoločnosťou. Toto bola pilotná štúdia, máme záujem pokračovať, máme pripravený aj ďalší, väčší projekt, ktorý zatiaľ ešte nie je schválený.“ Ako ďalej vysvetlila riaditeľka Martinského centra pre biomedicínu prof. RNDr. Erika Halašová, PhD. „každá populácia je unikátna. Chceme zistiť, v čom sme my Slováci unikátni a ako by sme sa mohli čo najviac pred infekciou chrániť.“ Vedci sa zároveň pokúsia zistiť, či sa v Turci nachádzajú aj rôzne mutácie nového koronavírusu, čo by pomohlo odhaliť, odkiaľ sa k nám ochorenie dostalo.

Zdroj: TA3

11.01.2021