Smútočné oznámenie

  • 08.02.2024

Vážení spolupracovníci,

so zármutkom oznamujeme, že dňa 8.2.2024 nás navždy opustila naša dlhoročná kolegyňa, lekárka Univerzitnej nemocnice Martin, pedagogička Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a skvelá odborníčka v pneumoonkológii MUDr. Elena Kavcová, PhD.

Česť jej pamiatke!

Kondolenčná kniha bude pripravená na Klinike pneumológie a ftizeológie UNM poschodie 5/3, pred miestnosťou sekretariátu.