Sme súčasťou siete zdravotníckych zariadení podporujúcich klinický výskum

  • 18.12.2022

SLOVACRIN (Slovak Clinical Research Infrastructure Network) je medicínska výskumná infraštruktúra, ktorá podporuje a realizuje akademický klinický výskum v Slovenskej republike. Je súčasťou európskeho konzorcia ECRIN-ERIC od roku 2018.

Aktuálne je do SLOVACRIN-u zapojených 23 inštitúcií ako sú univerzitné a fakultné nemocnice, špecializované nemocnice, siete súkromných nemocníc, vysoké školy a vedecké inštitúcie. Preto sme hrdí, že aj Univerzitná nemocnica Martin je súčasťou.

Pracoviská Univerzitnej nemocnica Martin (UNM) sa podieľajú na riešení vedecko-výskumných projektov, vedeckých grantov a klinických skúšaní s vysokým odborným prínosom. UNM realizuje aj medzinárodné vedecko-výskumné aktivity a vykonáva vlastný výskum takmer vo všetkých oblastiach.

V spolupráci so zapojenými inštitúciami do národnej siete pripravil SLOVACRIN Cestovnú mapu pre akademický klinický výskum. Tento dokument predstavuje ucelený popis aktuálneho stavu klinického výskumu v zdravotníckych zariadeniach.

Cestovná mapa je verejne dostupná na webových stránkach SLOVACRINU - na strane 22 si môžete preštudovať informácie aj o Univerzitnej nemocnici Martin.

 

https://slovacrin.sk/cestovna-mapa/