Rekonštrukcia ortopedickej JIS

  • 29.11.2023

Univerzitná nemocnica Martin spustila v novembri do prevádzky zrekonštruované priestory JIS na úrazovom oddelení Ortopedickej kliniky. Pracovisko prešlo kompletnou renováciou. Pacienti majú k dispozícii moderné priestory, kde je možné umiestniť 6 lôžok.