Rekonštrukcia na Klinike detí a dorastu

  • 14.06.2024

Univerzitná nemocnica Martin otvorila zrekonštruovanú izbu pre detských onkologických pacientov Kliniky detí a dorastu. Priestory sa podarilo zrenovovať vďaka finančnému daru z charitatívneho podujatia Martinský beh medikov, ktoré organizujú študenti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. „Vítame akúkoľvek aktivitu, ktorá prispeje k zvýšeniu kvality zdravotnej starostlivosti, ktorú UNM poskytuje. Detskí pacienti sú pre nás veľmi dôležití, musíme vytvárať čo najlepšie podmienky pre nich aj pre sprevádzajúcich rodičov a sme preto veľmi vďační za podporu od našich medikov,“ informoval počas slávnostného odovzdania izby riaditeľ UNM MUDr. Peter Durný, PhD. MPH. Vďaka výťažku z Behu medikov v rekordnej výške 11 675€ prešli lôžkové priestory Detského onkologického oddelenia komplexnou rekonštrukciou. „Tu môžeme reálne vidieť, že charitatívne aktivity, ktoré študenti robia, majú skutočne obrovský význam a ja verím, že ich to bude inšpirovať aj do ďalšej práce,“ povedala dekanka JLF UK prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. Slávnostného odovzdania izby sa zúčastnila aj organizátorka 7. ročníka Behu medikov študentka JLF UK Amy Van Brecht, pre ktorú to bol veľmi dôležitý moment. „Je to pre mňa pocit zadosťučinenia, pretože mám reálne pocit, že naše podujatie Beh medikov skutočne pomáha. Že to celé má zmysel a že vieme posúvať veci vpred, zlepšiť hospitalizáciu, spraviť niečo pre deti a to všetko vďaka jednému podujatiu.“ V rámci prác sa izba vybavila modernými polohovateľnými lôžkami, nábytkom a ďalším vybavením, chladničkou a televíziu, rekonštrukciou prešla aj elektroinštalácia. Steny zdobia veselé farebné maľby a súčasťou je aj obraz, ktorý UNM dostala darom od občianskeho združenia Clowndoctors – medicínski klauni. „Je úžasné, že sa podarilo spojiť veľké množstvo ľudí, vďaka ktorým sa spravila skvelá vec v prospech detského pacienta. Priestory našej kliniky majú už svoju históriu, neustále sa snažíme aj za pomoci sponzorov izby postupne rekonštruovať a dostávať do štandardy, ktorá by im mala v súčasnosti patriť,“ uviedol na záver primár Kliniky detí a dorastu MUDr. Peter Ďurdík, PhD.

Ako prezradila medička Amy Van Brecht, v príprave je už aj 8. ročník Behu medikov. "Bude sa konať 28. septembra, opäť v Hviezdoslavovom parku a celý výťažok pôjde tentokrát na Oddelenie pediatrickej intenzívnej medicíny Kliniky detí a dorastu."