Predseda vlády Eduard Heger prišiel poklepať základný kameň novej univerzitnej nemocnice

  • 03.11.2022

V Martine dnes poklepali základný kameň Univerzitnej nemocnice sv. Martina a spustili sa prípravné práce na realizáciu stavby. Slávnostný akt sa uskutočnil na mieste, kde má o štyri roky stáť nová nemocnica. Zúčastnili sa ho predseda vlády SR Eduard Heger a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, ktorí základný kameň poklepali spoločne s riaditeľom Univerzitnej nemocnice Martin Dušanom Krkoškom, predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja Erikou Jurinovou a primátorom mesta Martin Jánom Dankom. Na ceremoniáli boli prítomní aj ďalší hostia z Úradu vlády SR, z Ministerstva zdravotníctva SR, zo Žilinského samosprávneho kraja, z Univerzitnej nemocnice Martin, z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, ako aj zástupcovia mesta Martin.

„Univerzitná nemocnica svätého Martina bude inovatívnou nemocnicou, okrem súčasných pracovísk v nej bude fungovať aj moderný urgentný príjem II. typu, centrálne laboratórium či polysomnografické centrum,“ povedal vo svojom príhovore minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský. Ako ďalej doplnil, ministerstvo očakáva, že koncom novembra bude predložená žiadosť na územné rozhodnutie a stavať by sa malo začať v polovici budúceho roka. Minister vo svojej reči  poďakoval všetkým, ktorí sa doteraz na projekte novej nemocnice podieľali a vyjadril im plnú podporu rezortu aj do budúcnosti.

Podľa premiéra Eduarda Hegera otvára výstavba Univerzitnej nemocnice sv. Martina ďalšiu kapitolu v slovenskom zdravotníctve. „Dnes stojíme na mieste, kde vyrastie nová moderná a špičková nemocnica, hodná 21. storočia. Na tomto mieste môžete jasne vidieť, čo to je plán obnovy – sú to konkrétne reformy, konkrétne investície, ktoré majú pozitívny dopad na životy ľudí,“ povedal predseda vlády Eduard Heger. Ako ďalej uviedol, novú nemocnicu budú využívať ľudia z celého regiónu. „Spádová oblasť pre túto nemocnicu bude viac ako jeden milión obyvateľov. Nemocnica bude mať 660 lôžok a 19 operačných sál. Je to jasný dôkaz toho, že zdravotníctvo sa posúva do úplne novej éry,“ doplnil premiér a poďakoval sa všetkým, ktorí na projekte Univerzitnej nemocnice sv. Martina participujú. Vyzdvihol pomoc primátora mesta Martin Jána Danka, ako aj pomoc dekanky Jesseniovej lakárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine Andrei Čalkovskej. Zdôraznil, že výstavba novej nemocnice spája investovanie tak do zdravotníctva, ako aj do vzdelávania. Poďakovanie venoval aj Martine Antošovej, ktorá je hlavnou manažérkou projektového tímu. „Teraz je potrebné, aby všetko úsilie, ktoré bolo do projektu dané, pokračovalo. Máme všetko, čo potrebujeme – rozhodnutie vlády, peniaze, súčinnosť celého štátu a odhodlaný tím. Myslím si, že tento projekt bude úspešný a Slovensko ho potrebuje,“ uzavrel premiér Eduard Heger.

Riaditeľ UNM Dušan Krkoška upozornil, že nová nemocnica je najväčšou investíciou do zdravotníctva v rámci celého Žilinského kraja. "Zaväzuje nás, aby sme postavili nemocnicu, ktorá bude v čase svojho vzniku najmodernejšia na Slovensku. Nemocnicu, ktorá bude garantovať kvalitu, bezpečnosť pacienta, ale aj spokojnosť zamestnancov. Zároveň bude ako univerzitná nemocnica výučbovou bázou pre

našich mladých zdravotníkov. Som presvedčený, že keď sa martinský projekt úspešne zavŕši, bude inšpiráciou aj pre iné podobné projekty na Slovensku," doplnil Dušan Krkoška.

Univerzitná nemocnica sv. Martina má byť dokončená v roku 2026 a na jej výstavbu budú využité prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti vo výške 330 miliónov eur bez DPH