Nová neinvazívna diagnostika v psychiatrii

  • 09.04.2024

Nadácia Kvapka nádeje rozvinula svoju spoluprácu s našou psychiatrickou klinikou. Na odbornej vedeckej konferencii Hlavolamy v detskej psychiatrii odovzdala zástupcom kliniky prístroj PLR-3000 (NeurOptics), ktorý umožňuje pre pacienta bezpečným a neinvazívnym spôsobom vyšetriť zmeny priemeru a reaktivity zrenice (pupilárny reflex) s okamžitým hodnotením parametrov ihneď po vyšetrení.  Vyšetrenie použitím prístroja PLR-3000 (NeurOptics) reprezentuje nový neinvazívny prístup pre diagnostiku centrálnej autonómnej dysregulácie pri psychických poruchách, čo predstavuje kľúčový medzník pre prevenciu a stanovenie personalizovanej terapie u detských pacientov.

Dar odovzdali zástupcovia nadácie Ing. Michal Kaľavský a Zuzana Augustin Poláčková. Spolupráca je súčasťou celoslovenskej kampane  „NEHÁDŽ HLAVU ZA HLAVU“, ktorá má za cieľ poukázať na mimoriadnu dôležitosť odbornej starostlivosti o detských psychiatrických pacientov. Jej hlavnou ambíciou je efektívne rozširovanie liečebných a diagnostických kapacít detských psychiatrických oddelení vo všetkých regiónoch Slovenska.

Ďakujeme za podporu!