Návšteva ministerky

  • 11.01.2024

Univerzitnú nemocnicu Martin navštívila vo štvrtok 11. januára ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková. Dôvodom jej pracovnej cesty bolo uvedenie do funkcie nového riaditeľa UNM MUDr. Petra Durného, PhD., MHP. 

Na úvod sa konalo rokovanie, ktorého sa za rezort zdravotníctva okrem ministerky zúčastnil aj generálny tajomník služobného úradu Michal Belák a poradca ministerky Marek Brezničan. Za UNM sa stretnutia zúčastnili - riaditeľ MUDr. Peter Durný, námestník LPS pre chirurgické disciplíny docent Dalibor Murgaš, riaditeľka Úseku rozvoja a strategických investícií Mgr. Martina Antošová a námestníčka pre ošetrovateľstvo Mgr. Jana Vadkertiová. Za vedenie Jesseniovej lekárskej fakulty UK bol na rokovaní prítomný prvý prodekan docent Štefan Sivák.

„Jednou z mojich priorít bude podpora rozvoja Univerzitnej nemocnice Martin, ako inovatívneho zdravotníckeho zariadenia, ktoré je zároveň kvalitnou výučbovou základňou Jesseniovej lekárskej fakulty. Mojím cieľom je tesne prepojiť klinický a akademický priestor spoločne s výskumom. Dôležitá je spolupatričnosť a vzájomná dôvera v kolektívoch, ktorá sa následne odráža aj v komforte a spokojnosti pacienta, ktorý má byť základným menovateľom nášho snaženia,“ uviedol riaditeľ UNM MUDr. Peter Durný s tým, že ďalšou podstatnou úlohou bude dosiahnutie vyššieho stupňa – IV. kategórie v rámci optimalizácie siete nemocníc. Ako informovala ministerka Zuzana Dolinková, prioritou bude samozrejme napredovanie projektu výstavby novej Univerzitnej nemocnice svätého Martina. „Aktuálne čakáme na vyhodnotenie súťaže na zhotoviteľa, koncom januára by sme mohli poznať prvé výsledky. Do 15. februára je potrebné vyrovnať pozemky, treba ich previesť do vlastníctva nemocnice. Zároveň sme dostali prísľub, že najneskôr v marci začnú kopať a nemocnica sa začne stavať," uviedla Dolinková.