Naši lekári v rebríčku FORBES

  • 02.04.2024

Prestížny magazín Forbes vytvoril rebríček slovenských lekárov a lekárok, ktorí patria medzi najrešpektovanejších vo svojich odboroch. V spolupráci s odbornými lekárskymi spoločnosťami a s hlavnými odborníkmi Ministerstva zdravotníctva vybral 75 osobností medicíny, ktoré prinášajú inovatívne metódy diagnostiky alebo liečby, zavádzajú do praxe zložité operačné výkony, alebo odvádzajú skvelú prácu v špecializovaných ambulanciách. Univerzitnú nemocnicu v Martine v ňom zastupujú 2 lekári a 2 lekárky.

prof. MUDr. Katarína Maťašová, PhD. - primárka Neonatologickej kliniky UNM a JLF UK, prezidentka Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti 

prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD., FERA - primárka Transplantačno-nefrologického oddelenia UNM a JLF UK, prezidentka Slovenskej transplantologickej spoločnosti 

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. - prednosta Kliniky detí a dorastu UNM a JLF UK, hlavný odborník MZ SR pre pediatriu 

prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI - primár Oddelenia klinickej imunológie a alergológie UNM a JLF UK, vedúci lekár Centra pre vrodené poruchy imunity a periodické horúčky 

Blahoželáme!  

Celý článok a rebríček nájdete tu:

https://www.forbes.sk/lists/top-osobnosti-mediciny-2024/?slide=1&fbclid=IwAR1-01D1bHN-5b1Fn_-82Fddbn5Y728XmA7iYn0sGa1Ait-IfnzQuoS2dWA_aem_AerqK_8ti7VXWPfzgFoEINv2PYkGCRcVXWgmlIZDCnVKwBoncK2lfB8RtQsyRbW9AiFws7-rkeh8m-lYymM6kXZu