Kurz Safewards na Psychiatrickej klinike

  • 04.07.2024

V dňoch 27.6 . 2024 - 28.6.2024 sa zamestnanci Psychiatrickej kliniky JLF UK a UNM v Martine zúčastnili kurzu Safewards pod vedením lektora Mgr. Tomáša Petra, PhD. z Českej republiky.

Model Safewards ponúka inšpiratívny prístup k vytváraniu pozitívnej atmosféry na psychiatrických oddeleniach, pričom sa analyzujú zdroje konfliktov a zároveň sa navrhnú určité kroky, ktorých cieľom je minimalizácia výskytu konfliktov. Účastníci workshopu sa zoznámili s hlavnými myšlienkami a princípmi modelu Safewards, jeho intervenciami, ako aj zmyslom zavádzania do praxe na oddelení. Interaktívny workshop priniesol množstvo inšpiratívnych a zároveň uplatniteľných postupov, ktoré môžu zamestnanci vo svojej praxi efektívne uplatniť v prístupe k pacientom na psychiatrickej klinike. "Workshop ma veľmi obohatil. Z pohľadu multidisciplinárneho prístupu sme všetci z tímu získali cenné informácie a pohľad na možnosti využitia všetkých krokov rámci modelu Safewards. Podľa môjho názoru si mohol každý navnímať možnosti uplatnenia jednotlivých intervencií modelu z pohľadu jeho osobnej zaangažovanosti v tíme. Každý z nás mal priestor zamyslieť sa nad možnosťami zlepšenia vzťahov v tíme," skonštatovala účastníčka workshopu.