Energia pre život – program pre gymnazistov

  • 24.05.2024

Univerzitná nemocnica Martin a Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine pripravili pre stredoškolákov interaktívny vzdelávací program pod názovom „ENERGIA PRE ŽIVOT“. Podujatie zorganizovali počas maturitného týždňa, kedy nie je na stredných školách riadna výučba. Študenti troch gymnázií sa mohli atraktívnou formou dozvedieť zaujímavé informácie o zdravom životom štýle, životospráve, o fungovaní organizmu, poruchách stravovania a výživy, aj o ich riešení pomocou súčasnej medicíny. Súčasťou programu boli okrem prednášok aj rôzne ankety, kvízy, rozhovory so zaujímavými hosťami a svoj príbeh a postoj k zdravému životnému štýlu predstavili aj samotní prednášajúci  - lekári a odborníci UNM a JLF.

O vode a tekutinách hovorila nefrologička prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD., hlavné živiny a ich význam pre ľudské telo predstavil internista MUDr. Juraj Krivuš. Gastroenterológ MUDr. Martin Schnierer, PhD. upozornil na zdravotné riziká niektorých diét, či čoraz viac populárnych výživových doplnkov. V ďalšom bloku sa otvorila téma porúch príjmu potravy. Po prednáške od detskej psychiatričky prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerovej, PhD. sa študentom prihovorila 14-ročná Andrea. Otvorene porozprávala o svojom boji s mentálnou anorexiou, za čo si od divákov zaslúžila silný potlesk. Osobné skúsenosti s duševným ochorením priblížili aj peer konzultantky, ktoré majú osobnú skúsenosť s týmto ochorením a dnes pomáhajú pacientom s podobnými problémami zvládať liečbu. Chirurg doc. MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH odprezentoval možnosti chirurgickej liečby obezity a následne sa na túto tému porozprával aj so svojou pacientkou, ktorá absolvovala bariatrický operačný zákrok. O výžive plodu a novorodenca porozprával neonatológ prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. Súčasťou tohto bloku boli aj špeciálni hostia – Bianca s otcom. Dievčatko sa narodilo ako extrémne nezrelé a muselo prekonať mnohé zdravotné komplikácie. Bianca od začiatku bojovala o život a tento boj nakoniec vyhrala. Na záver predstavila MUDr. Denisa Osinová, PhD. tému modrých zón – miest na svete, kde sa ľudia dožívajú mimoriadne vysokého veku. Prečo je tomu tak sa snažila odhaliť aj ona sama počas polročného pôsobenia v modrej zóne v USA.

Podujatia, ktoré sa konalo v priestoroch Aula Magna JLF UK, sa zúčastnilo takmer 400 študentov -  z Gymnázia Jozefa Lettricha, Gymnázia Viliama Paulínyho-Tótha v Martine a Evanjelickej spojenej školy v Martine. Hlavným posolstvom, ktoré sa organizátori snažili študentom odovzdať bolo, aby si svoje zdravie vážili a starali sa oň aj správnou životosprávou.