Budeme stavať novú univerzitnú nemocnicu

  • 05.07.2022

Vláda SR 1. júla schválila návrh na výstavbu Univerzitnej nemocnice sv. Martina, ktorá bude financovaná ako investičný projekt z Plánu obnovy a odolnosti SR. Projekt výstavby novej univerzitnej nemocnice v Martine je vo vysokom štádiu rozpracovanosti, čo zavážilo pri finálnom rozhodovaní vlády o spôsobe jeho financovania. Nemocnica bude mať vlastnú ambulantnú, diagnostickú a terapeutickú časť, samostatný trakt pre detskú medicínu a urgentný príjem s traumacentrom prispôsobeným na zmiešanú prevádzku detí a dospelých. Vznike v nej 660 lôžok. Investičné náklady na zhotovenie hrubej stavby vrátane medicínskych technológií a vnútorného vybavenia nemocnice sa v súčasnosti odhadujú na 330 miliónov eur bez DPH. Nemocnica by mala byť dokončená a vybavená do polovice roka 2026. Na presadení zámeru sa podieľal projektový tím UNM pod vedením Martiny Antošovej v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou UK a mestom Martin. 


Na foto: primátor mesta Martin Ján Danko (druhý zľava), dekanka JLF UK Andrea Čalkovská (tretia zľava), člen tímu JLF UK Bohuslav Hvizdák (prvý sprava), generálny riaditeľ UNM Dušan Krkoška (štvrtý zľava), medicínsky riaditeľ UNM Dalibor Murgaš (piaty zľava), člen tímu UNM Ivan Kocan (tretí sprava), konzultant tímu UNM Milan Dragula (druhý sprava), konzultant tímu UNM Peter Magvaši (prvý zľava).