20 rokov darcovského a transplantačného programu v UNM

  • 22.10.2023

Pri príležitosti výročia 20. rokov darcovského a transplantačného progamu v Univerzitnej nemocnici Martin sme zorganizovali v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou UK a Občianskym združením Darovaný život celodenný program. 

Podujatie otvorila odborná konferencia v Aula Magna, ktorej témou boli aj začiatky transplantačného programu v UNM, jeho smerovanie v súčasnosti a vízie do budúcnosti.

Popoludní sme na Národom cintoríne v Martine slávnostne odhalili pamätník darcov orgánov. Darovanie orgánov je na Slovensku, podobne ako inde vo svete, anonymné. Príjemcovia orgánov nemali doposieľ vyhradené žiadne pietne miesto, kde by mohli darcom poďakovať. Najbližšie takéto miesto je v španielskej Barcelone. Bronzovú plastiku vytvoril umelecký sochár Milan Orság, zobrazuje srdce - spolovice anatomické, spolovice lyrické, ktoré podopiera trojica rúk. Tá symbolizuje darcov, príjemcov a ruky lekárov. 

Odhalenia pamätníka sa zúčastnili aj najvyšší hodnostári rímskokatolíckej a evanjelickej cirkvi.

23.10.2023