Rádiologický technik na Onkologickom centre

Osobnostné predpoklady a zručnosti
 • VŠ  vzdelanie I. stupňa  -  odbor  rádiologická technika alebo vyššie odborné  vzdelanie v odbor diplomovaný rádiologický asistent 
 • prax v odbore vítaná
 • komunikatívnosť a príjemné vystupovanie
 • flexibilita, empatia
 • ochota vzdelávať sa
 • psychická odolnosť
 • morálna bezúhonnosť
Náplň práce
 • ovládanie funkcii a použitia ožarovacích prístrojov a ožarovacích pomôcok
 • realizácia CT simulácie
 • príprava fixačných pomôcok 
Základná zložka mzdy
 • od 1102,01 - do 1671,18
Termín nástupu

Dohodou

Zamestnanecké výhody benefity
 • práca v akreditovanom, modernom a prosperujúcom zdravotníckom zariadení
 • ubytovanie za výhodných podmienok
 • možnosť sústavného vzdelávania a odborného rastu 
 • rehabilitačné pobyty a iné sociálne benefity

V prípade záujmu zasielajte :

 • žiadosť o prijatie do zamestnania, resp. motivačný list
 • profesijný životopis
 • fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súhlas so spracúvaním osobných údajov obsiahnutých v životopise pre potreby Univerzitnej nemocnice Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin, pre účely evidencie a to po dobu 1 roka odo dňa doručenia.