Rekonštrukcia Kliniky hematológie a transfúziológie

Do opätovnej prevádzky boli odovzdané ambulantné priestory Kliniky hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, ktoré od septembra 2017 podliehali značnej rekonštrukcii. Revitalizácia priestorov priniesla klinike vylepšenie po stránke estetickej, dispozičnej i funkčnej.

Nemocnica preinvestovala 350 000€ z vlastných zdrojov. Účelom projektu bolo zvýšiť úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zároveň znížiť energetickú náročnosť objektu vhodnými stavebnými úpravami existujúcich priestorov. Základným princípom rekonštrukcie bolo rozdelenie ambulantných priestorov kliniky na časť vyhradenú pre ambulantných pacientov a časť určenú pre personál. Obe tieto časti prešli pri rekonštrukcii modernizáciou a zmysluplným rozšírením priestorov. Klinika získala nové, väčšie, a podstatne svetlejšie pracovné priestory. Namiesto pôvodných dvoch nevyhovujúcich ambulancií sú v budove tri štandardne vybavené ambulancie. V jednej z nich bude dva krát týždenne pracovať aj detská hematologická ambulancia. Okrem toho v ambulantnej časti pribudla samostatná ambulantná miestnosť sestier určená pre odbery krvi a tiež priestranná samostatná zákroková miestnosť, ktoré v pôvodných ambulanciách chýbali.

Rekonštrukcia priniesla radikálnu zmenu. Donedávna nedôstojné priestorové podmienky jednotlivých ambulancii s nevyhovujúcim vybavením sa zmenili na moderné. „Najväčší prínos spočíva vo vytvorení podstatne lepších podmienok pre čakajúcich pacientov, ako aj pre pracujúci  personál“ tvrdí prof. MUDr. Ján Staško, PhD., prednosta Kliniky hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM a dodáva, že v súčasnosti čakáreň ponúka 36 pohodlných miest na sedenie, čo je kvalitou aj počtom oveľa viac než bolo pred rekonštrukciou. Zásadnou zmenou je vytvorenie bezbariérového prístupu a zvýšenie hygienického režimu v čakárni a ambulanciách. V čakárni je aj kútik pre detských hematologických pacientov. Samozrejmou súčasťou čakárne sú aj nové sociálne zariadenia s bezbariérovým vybavením.

Nadobudnutie požadovaného štandardu je pre Kliniku hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM veľkým prínosom, nakoľko ambulanciu Národného centra hemostázy a trombózy navštevujú pacienti z celého Slovenska. „Na klinike tiež prebieha postgraduálna výučba lekárov – špecialistov, preto sme veľmi radi, že môžeme ponúknuť atraktívne priestory s podmienkami na dôstojnej úrovni nielen  pacientom, ale aj študentom a zdravotníckemu personálu“ dodáva prednosta.

Vytvorením ambulancie jednodňovej terapie v roku 2015 a nedávnou rekonštrukciou ambulancií sa výrazne zlepšili podmienky ambulantnej zdravotnej starostlivosti na hematologickej klinike. Naliehavou výzvou do budúcna je rekonštrukcia lôžkovej časti kliniky s vytvorením jednotky intenzívnej starostlivosti za účelom zlepšenia podmienok zdravotnej starostlivosti pre dlhodobo hospitalizovaných a vážne chorých onkologických pacientov.