Archeologický nález pod budúcou nemocnicou prepísal učebnice dejepisu

  • 18.06.2023
Na mieste, kde bude stáť nová Univerzitná nemocnica sv. Martina sa podaril neobvyklý objav. Typ osídlenia, ktorý bol na Malej hore v Martine objavený sa v Turčianskej kotline doposiaľ nenašiel a ani nepreskúmal. Jedná sa o osadu z mladšej doby kamennej, typickú skôr pre nižšie položené miesta na Slovensku.
"Výstavba novej modernej nemocnice v Martine je nepochybne udalosť, ktorá bude predstavovať významný míľnik v dejinách mesta Martin. Miesto, kde sa stavia, má svojskú pozitívnu energiu. Možno je to aj tým, že výstavba nemocnice, umožnila preskúmať významné praveké osídlenie, ktoré bez preháňania môžeme označiť ako najstaršiu doloženú prítomnosť človeka v Turci”, uvádza doc. Dr. Milan Horňák.
Lokalita bola známa už z minulosti z archeologických prieskumov, ktoré tu vykonali turčianski archeológovia Mgr. Marek Both a práve doc. Dr. Milan Horňák. Z toho dôvodu tu Krajský pamiatkový úrad nariadil predstihový archeologický výskum. V rámci neho tu bol v jarných mesiacoch 2022 vykonaný geofyzikálny prieskum, ktorý potvrdil, že sa tu nachádza rozsiahle archeologické nálezisko.
Keďže merania boli pozitívne Krajský pamiatkový úrad v Žiline, rozhodol o plošnom archeologickom výskume na celej ploche, na ktorej bude stáť budova nemocnice. Samotný archeologický výskum začal v novembri 2022 pod vedením Mgr. Andrea Žitňana. Počas archeologického výskumu bolo doteraz nejdených viacero kamenných nástrojov, ako sú škrabadlá či kamenné sekerky. Našla sa aj pekné zdobená keramika, ktorá umožňuje osadu priradiť ľudu s mladšou lineárnou keramikou, ktorej osady boli doteraz známe len z južnejších oblastí Slovenska. Obdobie mladšej doby kamennej, známe aj ako neolit, je čas kedy človek úplne zmenil spôsob svojho života. Z lovca a zberača sa stal poľnohospodár a roľník.
Všetky preskúmané situácie a nálezy budú vyhodnotené a následne budú uložené do múzea SNM v Martine, kde si ich budú môcť návštevníci pozrieť.